20/9/13

Διευκρίνηση .....


O κος. Χρήστος Αποστολίδης διευκρινίζει  για την ασφάλιση του 5ο Ολυμπιακού Classic Tour Rally :

" Θέλω να διευκρινίσω προς κάθε πλευρά, ότι:

Ο Αγώνας ήταν πλήρως ασφαλισμένος.
Η ασφάλιση του Αγώνα έγινε στην ίδια ασφαλιστική εταιρία που χρησιμοποιεί και η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, και φυσικά, με τα ίδια στάνταρ.
Δεν ζητήθηκε η μεσολάβηση κανενός για την ασφάλιση του συγκεκριμένου Αγώνα ....."